Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Αν επιλέξετε να συνεχίσετε την προβολή, αποδεχτείτε αυτόματα τη χρήση τους. Λεπτομερείς πληροφορίες

eTOURIST

Interreg Greece-Bulgaria

Το έργο

Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020

Λίγα λόγια για το πρόγραμμά
Το πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13.12.2016 με την απόφαση C (2016) 8708.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ και εθνική συνεισφορά) για το πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 ανέρχεται σε 130.262.835,00 ευρώ. Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από 110 723 409,75 (85%) χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και 19 539 425,25 (15%) εθνική συνεισφορά.

Επιλέξιμη περιοχή
Η επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος αποτελείται από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών) στην Ελλάδα και την Περιφέρεια Νότιας Κεντρικής και Νοτιοδυτικής Χωροταξίας (Επαρχίες Μπλαγκόεβγκραντ, Σμόλιαν, Καρντζαλί και Χάσκοβο) στη Βουλγαρία.
Για την περίοδο 2014-2020, ο χώρος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι ταυτόσημος με εκείνον του τρέχοντος προγράμματος ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Απέχει πάνω από 40 202 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει συνολικό πληθυσμό 2,7 εκατομμυρίων κατοίκων. Καλύπτει τέσσερις εδαφικές ενότητες NUTS II (περιφέρειες) και 11 εδαφικές μονάδες NUTS III (περιφέρειες). Η επιλέξιμη περιοχή εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνοβουλγαρική συνοριακή περιοχή και συνορεύει με την Τουρκία (ανατολικά) και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (δυτικά), με τις δύο χώρες να επιδιώκουν την ένταξη στην ΕΕ. Είναι μέρος της πλέον νοτιοανατολικής μη νησιωτικής περιοχής της ΕΕ και βρίσκεται ανάμεσα σε τρεις θάλασσες: τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο Θάλασσα και την Ιόνιο-Αδριατική Θάλασσα. Τέλος, βρίσκεται στο σταυροδρόμι των στρατηγικών αγωγών ορυκτών καυσίμων που τροφοδοτούν την αγορά της ΕΕ και τους άξονες μεταφορών ΔΕΔ. Η δομή της περιοχής χαρακτηρίζεται από την παρουσία 10 πόλεων μεσαίου μεγέθους (άνω των 50.000 κατοίκων), οι οποίες συγκεντρώνουν το 38,2% του συνολικού πληθυσμού και 25 μικρές πόλεις (μεταξύ 10.000 και 50.000 κατοίκων).
Παρόλο που οι κοινοτοικοί πόροι στην περιοχή είναι σχετικά μικροί, υπήρξε μακρά ιστορία συνεργασίας στην επιλέξιμη περιοχή, ξεκινώντας με την κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG I (1989-1993).

Οι άξονες προτεραιότητας είναι:
ΑΠ 1: Ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή
ΑΠ 2: Ευέλικτη και προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή κλιματικής αλλαγής
ΑΠ 3: Διασυνοριακή περιοχή με βελτιωμένη διασύνδεση
ΑΠ 4: Διασυνοριακή περιοχή με υψηλή κοινωνική ένταξη
ΑΠ 5: Τεχνική βοήθεια
Έργο: "Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας - Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων" με ακρωνύμιο: "eTOURIST". Σύμβαση Επιχορήγησης № Β2.6ε.07 / 09.10.2017
Γενικός στόχος:
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της γαστρονομίας και του οίνου στην περιοχή του Χάσκοβο και του Έβρου για τουριστικούς σκοπούς.
 
Ειδικοί στόχοι:
1) Αξιολόγηση των σημείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς & της παραδοσιακής γαστρονομίας και του κρασιού που είναι σημαντικοί για τουριστικούς σκοπούς στην περιοχή του Χάσκοβο και του Έβρου;  
2) Ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς & της παραδοσιακής γαστρονομίας και του κρασιού στην περιοχή του Χάσκοβο και του Έβρου;
3) Να φέρει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής - πιο κοντά στους τουρίστες;
4) Προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής;
5) Ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με την παραδοσιακή μαγειρική και το κρασί στην διασυνοριακή περιοχή
 
Δράσεις:
Πακέτο εργασίας 1: Διαχείριση έργου και συντονισμός
Πακέτο εργασίας 2: Επικοινωνία και διάδοση
Πακέτο εργασίας 3: Δημιουργία μεθοδολογία προβολής προώθησης «eTOURIST» για πολιτιστικούς και φυσικούς χώρους καθώς και για την παραδοσιακή γαστρονομία και τον οίνο
Πακέτο εργασίας 4: Ανάπτυξη πακέτου υπηρεσιών eTOURIST
Πακέτο εργασίας 5: Αξιολόγηση της παραδοσιακής γαστρονομίας και του οίνου της διασυνοριακής περιοχής Χάσκοβο-Έβρου
Πακέτο εργασίας 6: προώθηση του eTOURIST στην παγκόσμια τουριστική αγορά
 
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Πακέτο εργασίας 1
- 8 συναντήσεις εταίρων
- εκπόνηση εκθέσεων προόδου
Πακέτο εργασίας 2
- 4 συνεντεύξεις τύπου
- 1 συνεδρίαση κλεισίματος του έργου
- 1000 ενημερωτικά φυλλάδια
- λογότυπο του έργου
- 2 πίνακες πληροφοριών
- 2 πανό
- κατάλογος
- Βίντεο σχετικά με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής
- 39 δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης και παρουσίαση του έργου στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης
Πακέτο εργασίας 3
- 1 έρευνα για τοποθεσίες φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Χάσκοβο - Έβρος και προσδιορισμός σημαντικών τοποθεσιών για την περιοχή, με σκοπό την αξιοποίηση για τουριστικούς σκοπούς
- 1 μελέτη παραδοσιακών γαστρονομικών και παραδοσιακών κρασιών στην περιοχή Χάσκοβο-Έβρου
- 1 μεθοδολογία προβολής προώθησης του eTOURIST για σημεία ενδιαφεροντος στηνΒουλγαρία και την Ελλάδα 
Πακέτο εργασίας 4
- πακέτο eTOURIST που περιλαμβάνει: έξυπνο λογισμικό εφαρμογών για την παροχή καινοτόμου πρόσβασης σε φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους, καθώς και για την γαστρονομία και τον οίνο στη διασυνοριακή περιοχή - διαδραστική ψηφιακή δικτυακή πύλη "Πολιτιστική και φυσική κληρονομιά στην περιοχή Χάσκοβο-Έβρου -  ψηφιοποιημένα σημαντικά πολιτιστικά και φυσικά σημεία ενδιαφέροντος  της διασυνοριακής περιοχής - ψηφιοποιημένη παραδοσιακή γαστρονομία και παραδοσιακός οίνος
Πακέτο εργασίας 5
- 3 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για την αξιοποίηση παραδοσιακών μαγειρικών και οίνων
- 2 διασυνοριακά φεστιβάλ που παρουσιάζουν την ψηφιοποιημένη παραδοσιακή γαστρονομία και τον αραδοσιακό οίνο
Πακέτο εργασίας 6
- προώθηση του eTOURIST στη διεθνή τουριστική αγορά
 
Εταίροι του έργου:
-  Περιφερειακή Ένωση Δήμων "Μαρίτζα"
Με ίδρυση απο το 1997,  η Περιφερειακή Ένωση Δήμων "Μαρίτσα"  έχει  στόχο να καταστεί κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης της περιοχής συνδυάζοντας τις προσπάθειες και τις δυνατότητες όλων των φορέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Εδρα:
6300 Χάσκοβο, οδός Τσαρ Οσβομποντίτελ 4
Διεύθυνση Αλληλογραφίας
Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων, 6310 Κολοκότνιτσα
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +359 38 66 5021
Φαξ: +359 38 66 4869
www.maritza.info
 
- Δημοσυνεταιριστική Εβρος Α.Ε.
Η Δημοσυναιτεριστική Εβρος ΑΕ, ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί εναν οργανισμό που εκπροσωπεί και υποβοηθά την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συλλογικές δομές και τις επιχειρήσεις των αγροτικών περιοχών του νομού Εβρου
Διεύθυνση: Προβατώνας 68003 Ελλάδα
E-mail: [email protected]
Τηλ.: +302554020090/91
Φαξ: +30 2554041800
www.dimossin.gr
 
 - Εθνολογικό Μουσείο Θράκης - Αγγελική Γιαννακίδου.
Το ΕΜΘ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2002 για να διατηρήσει την ιστορική μνήμη της Θράκης, καθώς και για να μελετήσει και να παρουσιάσει τη θρακική κουλτούρα στον υπόλοιπο κόσμο. Το μουσείο βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη σε ένα πέτρινο νεοκλασικό κτίριο που χτίστηκε το 1899.
Διεύθυνση: 14Ης  Μαίου 63, 68100, Αλεξανδρούπολη
E-mail: [email protected]
Τηλ: 25510 36663
https://emthrace.org/
 
- Συνεργασία Ενεργών Πολιτών
Η Συνέργεια Ενεργών Πολιτών είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υποστήριξη προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και προστατεύει και βοηθά τις ευάλωτες ομάδες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Διεύθυνση: Μεσογείων 392, Αγία Παρασκευή 15342
E-mail: [email protected]
Τηλ.: 2130351914
http://www.activecitizens.eu
 
 
Διάρκεια έργου: 09/10/2017 - 31/05/2022
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ:  
 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:
 MEDIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ:  
 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:  
ΜΕΛΕΤΕΣ:  
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ:  
 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΏΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
EQUIPMENT:

Τρέχοντα θέματα

Νέα και εκδηλώσεις από τις διασυνοριακές περιοχέςFinal events were organized in Alexandroupolis, Greece from 25 to 27 May, 2022, under the project e TOURIST
Final events were organized in Alexandroupolis, Greece from 25 to 27 May, 2022, under the project e TOURIST

Final events were organized in Alexandroupolis, Greece from 25 to 27 ...

01.06.2022 Διάβασε
MEETINGS FOR THE COMMUNITY CENTERS FROM HASKOVO REGION: THE POWER IS IN YOU
MEETINGS FOR THE COMMUNITY CENTERS FROM HASKOVO REGION: THE POWER IS IN YOU

In the period 14.04.2022 - 30.05.2022 RMA "Maritza" held four one-day trainings for ...

31.05.2022 Διάβασε
MEETINGS WITH REPRESENTATIVES OF MUSEUMS FROM HASKOVO REGION
MEETINGS WITH REPRESENTATIVES OF MUSEUMS FROM HASKOVO REGION

In the period 13.04.2022 – 23.05.2022  RMA "Maritza" held four one-day ...

30.05.2022 Διάβασε
Προωθηση και αναπτυξη της φυσικης και πολιτιστικης κληρονομιας της διασυνοριακης περιοχης Βουλγαριας-Ελλαδος μέσω έξυπνων ηλεκτρονικών εργαλείων - eTOURIST

"Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της RSO Maritza και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εμπλεκομένων μερών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας ».

"Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020".
Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΤο έργο υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ