Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

За проекта

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020


Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020” е одобрена от Европейската комисия на 13.12.2016 г. с Решение C(2016)8708.

Бюджет
Общият бюджет (ЕФРР и национален принос) за Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ е 130 262 835,00 евро. Общото финансиране се състои от 110 723 409,75 евро (85%) финансиране от ЕФРР и 19 539 425,25 евро (15%) национален принос.

Допустима област
Допустимата област на програмата се състои от регион Източна Македония и Тракия (префектури Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи и Драма) и регион Централна Македония (префектури Солун и Серес) в Гърция и Южен централен район за планиране и Югозападен район за планиране (областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) в България.
За програмния период 2014-2020 областта за трансгранично сътрудничество Гърция-България е идентична с тази в настоящата програма за европейско териториално сътрудничество. Тя се простира на 40 202 кв. км. площ и има общо население от 2,7 милиона жители. Тя обхваща четири териториални единици на ниво NUTS II (региони) и 11 териториални единици на ниво NUTS III (области). Допустимата област се простира върху цялата гръцко-българска граница и граничи с Турция (на изток) и с Бивша югославска република Македония (на запад), като и двете държави се стремят към присъединяване в ЕС. Тя е част от най-югоизточната неостровна зона на ЕС и е разположена между три морета: Черно море, Средиземно море и Йонийско-Адриатическо море. И накрая, тя се намира на кръстопътя на стратегически тръбопроводи за изкопаеми горива, снабдяващи пазара на ЕС и транспортните оси TEN. Селищната структура на зоната се характеризира с наличието на 10 средно големи градове (над 50 000 жители), които акумулират 38,2% от общото население, и 25 малки градове (между 10 000-50 000 жители).
Въпреки че разпределените средства в областта са сравнително малко, в исторически аспект в допустимата област се наблюдава дълго сътрудничество, което започва с Инициатива на Общността INTERREG I (1989-1993 г.).

Приоритетните оси са:
ПО 1: Конкурентен и иновативен трансграничен регион
ПО 2: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион
ПО 3: Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност
ПО 4: Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване
ПО 5: Техническа помощ
Проект: „Promotion and development of natural and cultural heritage of Bulgarian – Greek cross-border region through smart and digital tools” в превод: „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017, финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България” 2014-2020.

Общата цел на проекта е да популяризира и развива културното и природното наследство и наследството свързано с традиционни храни и вино в регион Хасково-Еврос.

Специфичните цели на проекта са:
1) Оценка на обектите от културното и природно наследство и традиционното кулинарно изкуство и вино, които са от изключително значение за района Хасково-Еврос;
2) Подкрепа за развитието на природното и културно наследство, традиционното кулинарно изкуство и вино в Хасково – Еврос;
3) Културното и природно наследство на трансграничния регион Хасково-Еврос - по-близо до туристите;
4) Промотиране на културното и природното наследство на трансграничния регион;
5) Подобряване на знанията за традиционното кулинарно изкуство и вино в трансграничния регион

Дейности:
Работен пакет 1: Управление на проекта и координация
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение
Работен пакет 3: Интегрирана методология eTOURIST за културни и природни обекти и за традиционна кулинария и вино
Работен пакет 4: Разработване на пакет eTOURIST
Работен пакет 5: Валоризация на традиционната кулинария и вино на Хасково-Еврос
Работен пакет 6: eTOURIST на световния туристически пазар

Очаквани резултати
Работен пакет 1
- 8 партньорски срещи
- подготовка на доклади за напредък
Работен пакет 2
- 4 пресконференции
- 1 Заключителна конференция
- 2 Заключителни събития по проекта (1 в България и 1 в Гърция)
- 1000 информационни брошури
- лого на проекта
- 2 информационни табели
- 2 банера
- Каталог
- видео за културното и природното наследство на трансграничния регион
- 39 публикации в медиите и представяне на проекта в социалните медии
- комуникационни материали и инструменти
- уебстраница по проекта и представяне в социални медии
 Работен пакет 3
- 1 проучване на обекти на природното и културно наследство в трансграничния регион Хасково - Еврос и идентифициране на важни за региона обекти, с оглед валоризиране за туристически цели
- 1 проучване на традиционната кулинария и традиционните вина в регион Хасково-Еврос
- 1 интегрирана методология eTOURIST за българските и гръцките обекти
- разработени стратегически насоки за изграждане на имидж на българския трансграничен регион като туристическа дестинация
- разработени стратегически насоки за изграждане на имидж на гръцкия трансграничен регион като туристическа дестинация
Работен пакет 4
- разработен пакет eTOURIST, който включва: софтуерно приложение за интелигентни устройства за предоставяне на иновативен достъп до природни и културни обекти, гастрономия и вино в трансграничния регион (eTOURIST); интерактивен дигитален уеб портал "Културно и природно наследство на Хасково-Еврос"; дигитализирани културни и природни обекти от значение за трансграничния регион; дигитализирани традиционна кулинария и традиционни вина
- разработена VR уеб виртуална разходка
- закупени устройства за виртуална реалност all-in-one
- приложение с QR кодове за взаимодействие между посетители и музей в Гърция
Работен пакет 5
- 3 обучения за валоризация на традиционна кулинария и вино
- 2 трансгранични фестивала представящи традиционната кулинария и традиционното вино
- 9 обучения, организирани от Водещия партньор и 9 обучения, организирани от Партньор 3 за различни целеви групи за представяне на трансграничния регион
Работен пакет 6
- промотиране на eTOURIST на международния туристически пазар

Проектни бенефициенти: 
- Водещ бенефициент: Регионално сдружение на общините "Марица"
Основана през 1997г., РСО „Марица” цели да се превърне в център за иновации и развитие на региона чрез обединяване на усилията и потенциала на всички ключови фигури на местно и регионално ниво.
Седалище:
6300 Хасково, ул."Цар Освободител" 4
Адрес за кореспонденция:
Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница
E-mail: [email protected]
Тел.: +359 38 66 5021
Факс: +359 38 66 4869
www.maritza.info

- Бенефициент 2: ДИМОСИНЕТЕРИСТИКИ ЕВРОС СА (DIMOSSINETERISTIKI EVROS SA)
Основана през 1991 г., Димосинетеристики Еврос СА е организация, представляваща и подпомагаща органите на местната власт, държавната власт и колективни структури на селските райони, вкл. и производители в префектура Еврос.
Адрес: Пробатонас 68003 Гърция
E-mail: [email protected]
Тел.: +302554020090/91
Факс: +30 2554041800
www.dimossin.gr 

- Бенефициент 3: Етнографски музей на Тракия - Агелики Гианакиду (Ethnological Museum of Thrace - Aggeliki Giannakidou)
Етнологичният музей на Тракия е нестопанска организация, която е основана през 2002 г., с цел запазване на историческата памет на Тракия, както и изучаване и представяне на културата на Тракия пред останалия свят. Музеят се намира в Александруполис в каменна неокласическа сграда, построена през 1899 г.
Адрес: 14 Май 63, 68100, Александруполи
E-mail: [email protected]
Тел: 25510 36663
https://emthrace.org/ 

- Бенефициент 4: ПАРТНЬОРСТВО НА АКТИВНИТЕ ГРАЖДАНИ (ACTIVE CITIZENS PARTNERSHIP)
Партньорство на активните граждани е организация с нестопанска цел с богат опит в проектирането и подкрепата на програми, отговарящи на съвременните социални нужди и защитава и помага на уязвимите групи на национално и европейско ниво.
Адрес: Месогион 392, Агиа Параскеви 15342
E-mail: [email protected]
Тел.: 2130351914

http://www.activecitizens.eu

Период на изпълнение: 09/10/2017 - 31/05/2022
 
КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТА:

ИКТ ИНСТРУМЕНТИ:
ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ:
ПРОЕКТЪТ В МЕДИИТЕ:
ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ:
ПРОУЧВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ:
ОБУЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ:
ФЕСТИВАЛИ И ИЗЛОЖЕНИЯ:
ПАРТНЬОРСКИ СРЕЩИ:
ОБОРУДВАНЕ:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаЗаключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция
Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ ...

01.06.2022 Прочети
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST

В периода 14.04.2022 г. – 30.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири срещи с народните читалища от Област ...

31.05.2022 Прочети
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST

В периода 13.04.2022 г. – 23.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири еднодневни срещи с музеи от Област Хасково. Те бяха организирани ...

30.05.2022 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС