Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Храни

Сканирай с нашето приложение за допълнителната информация.Баркод за сканиранеМоже да свалите приложенито ни от Google Play и App Store

Делта на река Еврос

Делта на река Еврос в Еврос, Гърция
Това е една от най-важните влажни зони в Гърция и Европа. С обща площ от 95 000 хектара (80 000 хектара на сушата, 15 000 хектара водна площ) тя е включен в списъка на защитените територии на Рамсарската конвенция (1971 г.), като важно местообитание на видове. Част от делтата също е обозначена като зона за специална защита и е предложена като обект за интерес на Общността в мрежата Натура 2000.
Това е екосистема с международно значение, разположена в югоизточната зона на Регионалното звено на Еврос, на 20 км от Александруполис. Река Еврос е втората по големина река в Източна Европа (430 км) и най-голямата на Балканския полуостров, докато тя е естествената граница на Гърция с България и Турция.
На обща площ от 500 000 хектара са налице множество застрашени видове от световната фауна и много редки растения от европейската флора. Много видове риби, земноводни, влечуги и повече от 40 вида бозайници живеят във водите и малките острови, създадени във величествен пейзаж с изключителна красота. В делтата на река Еврос са регистрирани 304 вида птици от общия брой на 423 вида птици, които живеят в Гърция. Фитогеографският интерес на района е доста интересен, тъй като е местообитание на видове, които рядко се срещат в Гърция. Освен това орнитологичната специфика на района също представлява голям интерес, тъй като е естествено местообитание за редки или застрашени видове като средиземноморска рога, фламинго, орли, лебеди и др. Районът също така приема 28 вида земноводни и влечуги, 40 видове бозайници и 46 вида риби.

Оценка:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаПроучване за Програмата за сътрудничество с Гърция за програмен период 2021-2027
Проучване за Програмата за сътрудничество с Гърция за програмен период 2021-2027

ЛИНКОВЕ КЪМ ВЪПРОСНИК ЗА ПРОГРАМАТА „ INTERREG VI-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2021-2027“ На гръцки ...

25.11.2020 Прочети
Обучение по проект eTOURIST в Гърция
Обучение по проект eTOURIST в Гърция

ЛИНКОВЕ КЪМ ВЪПРОСНИК ЗА ПРОГРАМАТА „ INTERREG VI-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2021-2027“ На гръцки ...

06.07.2020 Прочети
COVID-19: КОМУНИКАЦИЯ ОТ ЕК
COVID-19: КОМУНИКАЦИЯ ОТ ЕК

ЛИНКОВЕ КЪМ ВЪПРОСНИК ЗА ПРОГРАМАТА „ INTERREG VI-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2021-2027“ На гръцки ...

10.04.2020 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС