Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Новини

5-а работна среща по проект с акроним “eTOURIST”

На 10.05.2019 г. в Комотини, Гърция се проведе петата работна среща по проект „Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти“, с акроним „eTOURIST“, Договор за БФП № В2.6с.07/09.10.2017. Домакин на срещата бе Проектен бенефициент 4 по проекта – Active Citizens Partnership.

На срещата присъстваха представители на четиримата партньори от България и Гърция.
В рамките на срещата партньорите дискутираха следните въпроси:
Напредък на проекта по работни пакети и конкретни дейности. Изпълнение на тръжните процедури – контрактувани дейности, срокове и резултати.

Работен пакет 1: Управление на проекта и координация: кратко представяне на напредъка; финансиране и изплащане на средствата по проекта; определяне на дата за следващата среща;
Работен пакет 2: Комуникация и разпространение: обсъждане на напредъка на планираните събития за публичност и конференции; комуникационни материали и инструменти; медии, социални медии и Интернет;
Работен пакет 3: Интегрирана методология еTOURIST за културни и природни обекти, традиционни храни и вина – напредък на партньорите от Гърция;
Работен пакет 4: Разработване на пакет еTOURIST: дигитализация на културни и природни обекти и видео разходки; дигитализация на традиционни храни и вина; обсъждане на напредъка; разработване на смарт апликация; разработване на интерактивен дигитален уеб портал – напредък;
Работен пакет 5: Валоризация на традиционната кулинария и вино на Хасково-Еврос: дискутиране на подготовката на обучения за валоризация на традиционна кулинария и вино в България и Гърция; дискутиране на подготовката на 2 трансгранични фестивала представящи традиционната кулинария и традиционното вино (1 в България и 1 в Гърция);

Работен пакет 6: eTOURIST на световния туристически пазар: дискутиране на участието на партньорите по проекта в международното туристическо изложение – French Travel Market (IFTM Top Resa), което се провежда в период 1-4 октомври 2019 в Париж, Франция.

Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС