Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Новини

Проучване за Програмата за сътрудничество с Гърция за програмен период 2021-2027

ЛИНКОВЕ КЪМ ВЪПРОСНИК ЗА ПРОГРАМАТА „ INTERREG VI-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2021-2027“
На гръцки език:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/487a2ced-f3be-753a-35f5-8a4cf1c5c5e9
На български език:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e66255c5-d25d-4a44-cf0c-b67a25ee28b9 

Разработването на програмата „ Interreg VI-A Гърция-България 2021-2027“, предвид факта, че е програма за териториално сътрудничество изисква възможно най-широко участие на местните заинтересовани групи. Поради тази причина публичната консултация започва първо с изпращането на приложения въпросник, за да се получи представа за идеите, оценките, насоките и общите предложения на заинтересованите групи. След това от тях ще се поиска да уточнят в детайли своите предложения.
Основна цел на Програмата е да засили сътрудничеството между публични и частни субекти и гражданското общество от двете страни на гръцко-българската граница, за съвместни усилия за развитието на региона. Регионът включва:
Седем гръцки регионални центъра: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Серес и Солун
Четири български области: Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали.
В региона живеят над 2,7 милиона жители (1,9 от гръцка страна и 0,8 от българска страна), но със застаряване на населението и миграцията през последните години, с един от най-ниските БВП на глава от населението в Европа (под 50% от средния за ЕС), със силно изразени вътрешни неравенства (особено между българската и гръцка територия) и с икономически и производствен дисбаланс (по-силно присъствие на селскостопанския сектор в българската част и на услугите в гръцката).
По време на петте предишни последователни програми, от 1990 г. досега бяха постигнати забележителни резултати в региона, както при изпълнението на проекти от съвместен интерес и такива за създаване на връзки между двете страни, така и за насърчаване на сътрудничеството между заинтересованите групи от двете страни на границата и разбиране на общите предизвикателства, проблеми, перспективи и възможности.
Новата програма, на базата на натрупания опит, има за цел да засили повече усилията за развитие на региона, в рамките на политиките, относими за всички програми в периода 2021-2027:
  • по-интелигентна Европа (иновации, дигитализация, икономическа трансформация и подкрепа за малки и средни предприятия);
  • по-зелена Европа без емисии на въглероден диоксид (прилагане на Парижкото споразумение, инвестиции в енергийно трансформиране, възобновяеми енергийни ресурси и борба срещу изменението на климата);
  • по-свързана Европа (стратегически транспортни мрежи и цифрови мрежи);
  • по-социална Европа (европейски стълб за социални права, качествена заетост, образование, умения, социално включване и равен достъп до здравеопазване за всеки);
  • Европа, по-близка до гражданите (със стратегии за развитие на местно ниво и устойчиво градско развитие в целия ЕС),
като се взимат предвид особеностите на трансграничния регион.

Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС