Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη. Αν επιλέξετε να συνεχίσετε την προβολή, αποδεχτείτε αυτόματα τη χρήση τους. Λεπτομερείς πληροφορίες

eTOURIST

Interreg Greece-Bulgaria

Νέα

QUESTIONNAIRE
GR: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/487a2ced-f3be-753a-35f5-8a4cf1c5c5e9
BG: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e66255c5-d25d-4a44-cf0c-b67a25ee28b9


Ως πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, ο σχεδιασμός του Προγράμματος «Interreg VI-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027» κατεξοχήν αποτελεί αντικείμενο της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των τοπικών φορέων και γι’ αυτό το λόγο ξεκινά η δημόσια διαβούλευση, με πρώτο βήμα την αποστολή του ερωτηματολογίου για να αποτυπωθούν οι απόψεις, εκτιμήσεις, κατευθύνσεις και γενικές προτάσεις των φορέων. Μετά την ολοκλήρωση του, σε δεύτερο βήμα, θα ζητηθεί από τους φορείς να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών εκατέρωθεν των συνόρων Ελλάδας-Βουλγαρίας για την από κοινού προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής. Η περιοχή περιλαμβάνει:

Επτά Περιφερειακές Ενότητες στην ελληνική πλευρά: Έβρου, Ξάνθη, Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Σερρών και Θεσσαλονίκης.
Τέσσερις Περιφέρειες στη βουλγαρική πλευρά: Μπλαγκόεβγκραντ, Xάσκοβο, Σμόλιαν και Κάρτζαλι.

Κατοικείται από περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια κατοίκους (1,9 στην ελληνική και 0,8 στη βουλγαρική πλευρά), με γήρανση όμως και μετανάστευση στα τελευταία χρόνια, με ένα από τα χαμηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ευρώπη (κάτω του 50% του μέσου όρου της Ένωσης), με έντονες εσωτερικές ανισότητες (ιδίως μεταξύ βουλγαρικών και ελληνικών εδαφών) και με οικονομική και παραγωγική ανισορροπία (ισχυρότερη παρουσία του αγροτικού τομέα στη βουλγαρική πλευρά, των υπηρεσιών στην ελληνική).

Κατά τα πέντε διαδοχικά προηγούμενα προγράμματα, από το 1990 ήδη, επιτεύχθηκαν αξιόλογα αποτελέσματα στην περιοχή, όσον αφορά τόσο στην υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος και έργων σύνδεσης των δύο πλευρών όσο και στην προώθηση της συνεργασίας των φορέων ένθεν και εκείθεν των συνόρων και στην απόκτηση μιας συναντίληψης για τις κοινές προκλήσεις, τα κοινά προβλήματα, τις κοινές προοπτικές και τις κοινές δυνατότητες.

To νέο Πρόγραμμα, κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας στην περιοχή, μέσα στο πλαίσιο των στόχων πολιτικής που ισχύουν για όλα τα προγράμματα της περιόδου 2021-2027:

μια εξυπνότερη Ευρώπη (καινοτομία, ψηφιοποίηση, οικονομικός μετασχηματισμός και στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων)
μια πιο πράσινη Ευρώπη χωρίς ανθρακούχες εκπομπές (εφαρμογή, της συμφωνίας του Παρισιού, επένδυση στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής)
μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη (στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα)
μια πιο κοινωνική Ευρώπη (ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ποιοτική απασχόληση, εκπαίδευση, δεξιότητες, κοινωνική ένταξη και ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη)
μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες (με αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και με βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ),

πάντοτε με έμφαση στις ιδιομορφίες της διασυνοριακής περιοχής.

Προωθηση και αναπτυξη της φυσικης και πολιτιστικης κληρονομιας της διασυνοριακης περιοχης Βουλγαριας-Ελλαδος μέσω έξυπνων ηλεκτρονικών εργαλείων - eTOURIST

"Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της RSO Maritza και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εμπλεκομένων μερών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας ».

"Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020".
Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΤο έργο υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ