Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Обекти

Сканирай с нашето приложение за допълнителната информация.Баркод за сканиранеМоже да свалите приложенито ни от Google Play и App Store

Защитена зона на гората Дадия

Dadia в Еврос, Гърция
Националният парк на гората на Дадия - Лефкими - Суфли е една от най-важните защитени територии на национално, европейско и международно ниво. Гората има борови и дъбови дървета, пасища и култивирани площи и създава идеална среда за хищни птици. Националният парк обхваща три от четирите вида лешояди в Европа („черен лешояд“, „белоглав лешояд“ и „египетски лешояд“) и е местообитание на единствената колония „Маврогипа“ на Балканите.
Гората Дадия с две строго защитени зони от 72 900 хектара и обща площ от 357 100 хектара е защитена от 1980 г. от национални и международни конвенции и законодателство. В гората се срещат 36 от 38-те редки вида застрашени хищни птици в Европа, най-вече източният имперски орел (Aquila heliaca) и по-малкото петнист орел (Aquila pomarina). Националният парк Дадия - Лефкими - Суфли е включена в гръцката част от мрежата Натура 2000. Общата площ, обхваната от мрежата Натура 2000, е 43 000 хектара, което според Общото министерско решение от 1980 г. включва две зони за строга защита (7,290 хектара).
По отношение на административната рамка на Националния парк отговорните органи за управление са: Органът за управление, Община Суфли, Регион Източна Македония и Тракия и Горската служба. Отговорностите на управителния орган са фокусирани главно върху работата на информационния център (екологично образование), надзора, прилагането на пилотни програми, теренни проучвания и стратегии за засилване на устойчивото развитие в региона на Дадия. Службата по горите отговаря за прилагането на законодателството в областта на горското стопанство, докато Община Суфли и Регион Източна Македония и Тракия играят поддържаща роля, особено по въпроси, свързани с подобряването на инфраструктурата и техническите проучвания. Гореспоменатите органи, както и представителите на министерствата на развитието на селските райони и околната среда, енергетиката и изменението на климата, местните кооперации и неправителствените екологични организации участват в борда на Националния парк.
Оценка:

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаЗаключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция
Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ ...

01.06.2022 Прочети
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST

В периода 14.04.2022 г. – 30.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири срещи с народните читалища от Област ...

31.05.2022 Прочети
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST

В периода 13.04.2022 г. – 23.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири еднодневни срещи с музеи от Област Хасково. Те бяха организирани ...

30.05.2022 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС