Този сайт използва бисквитки, за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му, автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация

eTourist

Interreg Greece-Bulgaria

Обекти

Хасково, България

Еврос, Гърция
Гнездово находище на редки застрашени дневни грабливи птици
Гнездово находище на редки застрашени дневни грабливи птици

Намира се в землището на с. Горно поле. Единствената защитена територия в общината със статут на природна ...

Маджарово
Орлови скали
Орлови скали

Това е уникален стълбищен комплекс от интересни и великолепни стълби, някои от които достигат 30-40 m. височина. ...

землището на с. Сърница
Лесопарк "Кенана"
Лесопарк "Кенана"

Кенан ”е най-големият парк на територията на община Хасково (236,6 ха), разположен североизточно от града. ...

Хасково
„Дикилиташ", землището на с. Сърница
„Дикилиташ", землището на с. Сърница

Има площ от 0,2 ха. Обявена е за защита с цел опазване на водопад на р. Харманлийска. В района на Харамнлийска ...

землището на с. Сърница
Находище на Родопски Силивряк
Находище на Родопски Силивряк

Има находище на родопски силивряк. Известен е със своята продължителна анабиотична сухоустойчивост, ...

с. Рабово
Мост Арда
Мост Арда

В границите на тази защитена зона с площ от 150 224 дка попадат територии от община Стамболово. Защитена зона ...

с. Стамболово
Находище на Божур, с. Хухла
Находище на Божур, с. Хухла

Защитен вид с обща площ 0.5 ха. Съществува поверие, че божурът е знак за просперитет и ако го имате в ...

с. Хухла
Находище на градински чай, с. Горноселци, р. Марешница, с. Горно Луково, р. Луда Река
Находище на градински чай, с. Горноселци, р. Марешница, с. Горно Луково, р. Луда Река

Обща площ 90 ха., като 10 от тях са с. Горноселци, р. Марешница. ...

с. Горноселци, р. Марешница, с. Горно Луково, р. Луда Река
Находище на снежно кокиче, гр. Ивайловград, м. "Петков баир" и с. Гарваново, м. Асенова крепост
Находище на снежно кокиче, гр. Ивайловград, м. "Петков баир" и с. Гарваново, м. Асенова крепост

Природна забележителност с обща площ 0.1 ха  в  община  Ивайловград и 10.4 ха в Хасковска ...

Ивайловград
Находище на Божур, с. Хухла  и с. Железино, м. "Халка Баир", вр. Победа
Находище на Божур, с. Хухла и с. Железино, м. "Халка Баир", вр. Победа

Защитен вид с обща площ 15.5 ха., като 0.5 ха от които са в с. Хухла. Защитен вид съгласно Закона за биологичното ...

с. Хухла и с. Железино, м. "Халка Баир", вр. Победа
Находище на момина сълза и божур, м. Дренака, с. Спахиево
Находище на момина сълза и божур, м. Дренака, с. Спахиево

Природната забележителност има площ от 3 ха. Обявена е за защита е с цел опазване находище на момина сълза и ...

м. Дренака, с. Спахиево
„Огледната скала“, землището на с. Брястово
„Огледната скала“, землището на с. Брястово

Природната забележителност заема площ от 1,5 ха. Обявена е за защита е с цел опазване на скални ...

с. Брястово
Побития камък, землището на с. Сърница
Побития камък, землището на с. Сърница

Природната забележителност има площ от 1 ха. Представлява комплекс от интересни скални образувания. Скалата ...

с. Сърница
Резерват "Борака", землището на с. Сърница
Резерват "Борака", землището на с. Сърница

Резерватът има площ от 14,78 ха. Обявен е за резерват с цел опазване на вековна, естествена, саморазмножаваща се ...

с. Сърница
Находище на див Божур, с. Костур, Таушан баир
Находище на див Божур, с. Костур, Таушан баир

Находище на див божур. Дивият божур или т.нар див божур, като от времето на Хипократ са известни неговите ...

с. Костур
Дервишка могила, с. Дервишка могила
Дервишка могила, с. Дервишка могила

Скални образувания. Там има останки от тракийска крепост.  

с. Дервишка могила
Калето, с. Мезек

Скално образувание със средновековна крепост. Крепостта при с. Мезек е била много добре запазена до ...

с. Мезек
Находище на тракийски клин, с. Воденци
Находище на тракийски клин, с. Воденци

Има находище на тракийски клин. Видът и местообитанията му са защитени съгласно Закона за биологичното ...

с. Воденци
Находище на Родопски Силивряк, с. Рабово
Находище на Родопски Силивряк, с. Рабово

Има находище на родопски силивряк. Известен е със своята продължителна анабиотична сухоустойчивост, ...

с. Рабово
Мост Арда, Стамболово
Мост Арда, Стамболово

В границите на тази защитена зона с площ от 150 224 дка попадат територии от община Стамболово. Защитена зона ...

Стамболово
Източни Родопи, Стамболово
Източни Родопи, Стамболово

Част от община Стамболово попада в защитена зона „Източни Родопи"" предложена за обявяване като част ...

Стамболово
Бръснарският стол, Тополовград
Бръснарският стол, Тополовград

Това е местност от 5 ха е създадена с цел опазване на скално образувание.

Тополовград
Каракольовата дупка, с. Устрем и с. Мрамор
Каракольовата дупка, с. Устрем и с. Мрамор

Това е пещера, обгърната от гора около нея. Там се намира и т.нар.Вехта църква.  

с. Устрем и с. Мрамор
Държавна гора около манастира "Света Троица", с. Устрем и с. Мрамор
Държавна гора около манастира "Света Троица", с. Устрем и с. Мрамор

Това е вековна гора около манастира "Св. Троица" и скалисти склонове  

с. Устрем и с. Мрамор
Находище на Блатно кокиче, с. Бисер, м. Съзлъка
Находище на Блатно кокиче, с. Бисер, м. Съзлъка

Блатното кокиче е рядък вид многогодишно растение, с ограничено разпространение, Блатното кокиче е не само ...

с. Бисер, м. Съзлъка, Харманли
Боаза, с. Гарваново
Боаза, с. Гарваново

"Боаза" е официалното наименование на дефилето на река Банска между селата Гарваново и Татарево, ...

с. Гарваново
Находище на летен Дъб, с. Узунджово, м. Паламудче
Находище на летен Дъб, с. Узунджово, м. Паламудче

Находище на летен дъб. В село Гранит, област Стара Загора, се намира дърво от вида Quercus robur, считано за ...

с. Узунджово, м. Паламудче
Злато поле
Злато поле

Най-голямата влажна зона с естествен характер по поречието на река Марица. Площта на защитена територия е 84,79 ...

с. Злато Поле, с. Брод и с. Райново
Пропадналото блато
Пропадналото блато

След многобройните изменения във времето влажната зона се е превърнала в биотоп, привличащ многобройни ...

с. Голямо Асеново
Нощувка на малък корморан - Димитровград
Нощувка на малък корморан - Димитровград

Защитената местност обхваща поречието на р. Марица в землищата  на Област: Хасково, Община: ...

гр. Димитровград и с. Радиево
Местност „Дупките“
Местност „Дупките“

Една от най-малките защитени територии в общината (6,5 ха), обявена с цел опазване на находище на редки и ...

с. Свирачи
Меандри на Бяла река, с. Меден бук, с. Железари
Меандри на Бяла река, с. Меден бук, с. Железари

Тя е втората по големина защитена територия в Източните Родопи (1532 ха), обявена с цел опазване на уникален за ...

с. Меден бук, с. Железари
Ликана, с. Белополяне, с. Свирачи
Ликана, с. Белополяне, с. Свирачи

Известна като царството на орхидеите, “Ликана” привлича с впечатляващо богатство на редки растения, в ...

с. Белополяне, с. Свирачи
Хамбар Дере
Хамбар Дере

Това е най-труднодостъпната защитена територия в Община Ивайловград  площ 101 ха, обявена с цел опазване на ...

с. Казак, с. Бялградец и с. Гугутка
Находище на Триразделнолистен ериолобус – Даневата чешма
Находище на Триразделнолистен ериолобус – Даневата чешма

Защитена местност „Находище на Триразделнолистен ериолобус-Даневата чешма" с цел опазване на ...

с. Белополяне
Находище на блатно кокиче - Долната ова  и Находище на Блатно кокиче - Лозенски път
Находище на блатно кокиче - Долната ова и Находище на Блатно кокиче - Лозенски път

Опазване на естествено находище на блатно кокиче. Видът не е защитен от Закона за биологичното ...

гр. Любимец и гр. Свиленград
Бакърлия
Бакърлия

Защитената местност "Бакърлия" се намира на територията на община Хасково и обхваща река Бакър дере и ...

с. Йерусалимово, Любимец и с. Изворово, Харманли
Патронка
Патронка

Най-малката защитена територия в общината, имаща национално природозащитно значение. Опазване на ...

Маджарово, с. Бориславци
Момина скала
Момина скала

Опазване на защитени и застрашени растения и животни като: южно подрумиче, жерардова урока, сарделовидно ...

Маджарово
Черната скала
Черната скала

Най-голямата защитена територия в общината, обявена с цел опазване на хабитати и значително видово ...

землищата на селата Горно поле, Горни Главанак, Румелия и Тополово
Аида
Аида

Защитената местност има площ от 3,5 ха. Представлява естествена, вековна, семенна букова гора.

землището на с. Спахиево
Големият сипей

Защитената местност ""Големия сипей"" се намира на северния бряг на яз.""Студен ...

с. Бял кладенец, с. Рабово
Студен кладенец
Студен кладенец

Това е специално защитена зона приета за включване в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Мястото ...

с. Бял кладенец, с. Рабово, с. Светослав
Находище на Наделенолистно великденче
Находище на Наделенолистно великденче

Опазване на растителен вид – Наделенолистно великденче (Veronica multifida L.) и неговото местообитание. Обитава ...

с. Щит
Ждрелото на река Тунджа
Ждрелото на река Тунджа

Тя е обявена за опазване местообитанията на 149 вида птици, 8 земноводни, 21-вида влечуги, както и други защитени ...

с. Радовец
Находище на Жлезист лопен
Находище на Жлезист лопен

Опазване на растителен вид – Жлезист лопен (Verbascum purpureum), и неговото местообитание. В Червената книга на ...

с. Българска поляна, Тополовград и с. Браница, Харманли
Казанките
Казанките

До местност "Казанките" може да се достигне по два пътя. Първия, по кратък и по лесен е - поемате по пътя ...

с. Орлов дол
Дефилето Олу-дере
Дефилето Олу-дере

Местността е създадена с цел опазване на: термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации ...

Харманли, с. Остър камък, с. Поляново
Злато поле, с. Нова Надежда
Злато поле, с. Нова Надежда

Злато поле"" е обявено за защитена местност през 2001 г. Обхваща старото корито на Марица, което е ...

с. Нова Надежда
Парк „Н. Й. Вапцаров“, гр. Димитровград
Парк „Н. Й. Вапцаров“, гр. Димитровград

Най-старият парк в Димитровград и включва 821 дка поляни и 40 годишна дъбова гора. В гората са оформени алеи, а ...

Димитровград
Парк „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград
Парк „Пеньо Пенев“, гр. Димитровград

Мемориален парк „Пеньо Пенев” е една от емблематичните забележителности в град Димитровград. Паркът е ...

Димитровград
Парк „Марица“, гр. Димитровград
Парк „Марица“, гр. Димитровград

Парк Марица е разположен на десния бряг на река Марица, върху разкошна речна тераса. Засадени са много ...

Димитровград
Пещера, с. Белополяне, м. "Коджа кае"

Природна забележителност от 1978 година. Тя има защитена площ от 80 ха. Пещерата е част от ловния хабитат на ...

с. Белополяне, м. "Коджа кае"
Господева стъпка, с. Оряхово

Господевата стъпка е изключително интересен природен и културен обект, който се намира в местността ...

с. Оряхово
Кован Кая
Кован Кая

Това са известни тракийски скални ниши. Природна забележителност "Кован Кая" е обявена с цел опазване ...

с. Вълче поле
Птичи камък („Куш Кая“)
Птичи камък („Куш Кая“)

Представлява огромна величествена скала наподобяваща орел, намираща се на север от село Вълче поле. При ...

с. Вълче поле
Меандрите на р. Арда
Меандрите на р. Арда

В средното си течение река Арда образува множество красиви меандри. Едни от най-впечатляващите и лесно ...

Маджарово
Връх Шейновец
Връх Шейновец

Височината му е 703,6 метра. Върхът е известен сред местното население още и с турското име Курт кале – в ...

с. Мезек
Пещера "Бабини бозки”

Тя е дълга 324м. В началото коридора на пещерата е много тесен, но скоро се разширява и можете да се насладите ...

с. Мрамор
Сакар планина
Сакар планина

Сакар е купообразна гранична планина в Югоизточната България в близост до реките Марица, Тунджа, Соколица и ...

Тополовград и Свиленград
Вехтата черква
Вехтата черква

Вехтата църква е пещера с неправилна форма и множество вдлъбнатини и ниши по стените и сводовете, която е ...

Тополовград
Водопад Кюмурлука

Естествения водопад е при язовир Кюмурлука като последния е с много добре изградена туристическа база и се ...

Харманли
Водопад Куру-Дере

Естествен водопад в местността Куру-Дере. Там се намира и защитената област – Дефилето. 

Харманли

Актуално

Новини и събития от двата погранични регионаЗаключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция
Заключителни събития по проект eTOURIST бяха проведени в интервала 25 - 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция

От 25 до 27 Май, 2022 г. в гр. Александрупулис, Гърция, по проект e TOURIST, с водещ ...

01.06.2022 Прочети
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST
СРЕЩИ ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО: СИЛАТА Е ВЪВ ВАС ПО ПРОЕКТ ETOURIST

В периода 14.04.2022 г. – 30.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири срещи с народните читалища от Област ...

31.05.2022 Прочети
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST
СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МУЗЕИ ОТ ОБЛАСТ ХАСКОВО ПО ПРОЕКТ eTOURIST

В периода 13.04.2022 г. – 23.05.2022 г. РСО „Марица“ проведе четири еднодневни срещи с музеи от Област Хасково. Те бяха организирани ...

30.05.2022 Прочети
Промотиране и развитие на природното и културното наследство на българо-гръцкия трансграничен регион чрез интелигентни и електронни инструменти - eTOURIST

"Тази уебстраница е разработена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на уебстраницата е изцяло отговорност на РСО "Марица" и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат."

"Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020."
Европейски СъюзПроекта е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС